(04) 37 938 792

[Tuyển sinh đại học 2019] Thông tin về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
12/11
2018

[Tuyển sinh đại học 2019] Thông tin về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Tuyển thợ làm cơ khíThông báo Số: 270 /TB-ĐHNN của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong kì thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019. Cụ thể như sau:

12