0934 30 30 99

Đối tượng tuyển sinh Trung cấp

Trường Trung cấp Quốc tế Đông Dương có các đối tượng tuyển sinh như sau:
(1). 
Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
(2)Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở * Học sinh tốt nghiệp THCS được hỗ trợ học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
* Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nếu có mong muốn nhận cả bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cần đăng ký để học thêm các môn của chương trình bổ túc văn hóa theo quy định.
(3). Các đối tượng khác (người đã đi làm, sinh viên cao đẳng- đại học v.v..) có mong muốn học ngoại ngữ và nhận bằng Trung cấp ngoại ngữ.