0934 30 30 99

Học phí, thời lượng chương trình

Học phí cho cả chương trình Trung cấp: 27.950.000 VNĐ
Thời lượng chương trình: 53 tín chỉ (1275 tiết học)
Thời gian học: 1 năm (tính từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp)
*Lưu ý: Học phí thu theo tín chỉ, học sinh có lý do đặc biệt có thể kéo dài thời gian học.

Liên hệ: Điện thoại: 024 3793 8791.  Hotline: 0934 30 30 99     
               Website:  
www.ici.edu.vn     Email: ici.edu.vn@gmail.com