(04) 37 938 792

Phụ nữ nhật mặc kimono

Nguyễn Khánh Linh là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế tài chinh, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng là cựu học sinh…