(04) 37 938 792

Phụ nữ nhật mặc kimono 1

Nguyễn Khánh Linh là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế tài chinh, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từng là cựu học sinh…